* Thời gian áp dụng: Từ Ngày 21/06 – 30/06/2022

* Khu vực áp dụng: Trực tiếp tại các chi nhánh Clickbuy Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và mua Online

* Hỗ trợ tư vấn mua hàng: 1900 63 39 09