* Khu vực áp dụng: Trực tiếp tại các chi nhánh Clickbuy Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và mua Online
* Thời gian áp dụng: Từ 23/04/2022 đến hết 05/05/2022
* Hỗ trợ tư vấn: 1900 63 39 09