DEAL BỨC PHÁ – SẮM THẢ GA – SAMSUNG GALAXY CŨ GIẢM 500.000Đ

* Thời gian: từ 28/07/2022 đến 15/08/2022
* Áp dụng: Tất cả cửa hàng thuộc Clickbuy Miền Nam & Online

* Liên Hệ: 1900 63 39 09 hoặc FB: CLICKBUY SAIGON