Bao gồm các sản phẩm Samsung bản Hàn đã qua sử dụng.