iPhone 13 pro max chính hãng VN/A. Sản phẩm được bảo hành chính hãng, bảo hành cả rơi vỡ, vào nước.