Trang chủ Sim số

Sim số

Chỉ với 99.000đ, quý khách sẽ có ngay 01 sim Viettel sử dụng mạng 4G với những ưu đãi khủng :

Mỗi ngày truy cập miễn phí 2GB Data 4G

Gọi nội mạng Viettel miễn phí tất cả cuộc gọi dưới 20 phút

Gọi ngoại mạng miễn phí 50 phút

Mọi thông tin chi tiết và đặt mua, quý khách liên hệ: 1900.63.39.09

Sim 4G Viettel hiện đang được bán tại tất cả chi nhánh Clickbuy ở TPHCM và ship online toàn quốc.

DANH SÁCH SIM SỐ VIELTEL

STTSIM SỐGI?MẠNG
1032653150499,000đViettel
2032673117299,000đViettel
3032677239799,000đViettel
4032715630399,000đViettel
5032725360499,000đViettel
6032756367199,000đViettel
7032758886199,000đViettel
8032867147199,000đViettel
9032911442799,000đViettel
10032919450499,000đViettel
11032933074799,000đViettel
12033240661999,000đViettel
13033242817799,000đViettel
14033256845599,000đViettel
15033339275899,000đViettel
16033359654399,000đViettel
17033421281599,000đViettel
18033426601199,000đViettel
19033489149799,000đViettel
20033491921999,000đViettel
21033496857199,000đViettel
22033506475799,000đViettel
23033534730699,000đViettel
24033536110699,000đViettel
25033539350699,000đViettel
26033563415199,000đViettel
27033576435899,000đViettel
28033606217099,000đViettel
29033643119699,000đViettel
30033683412199,000đViettel
31033705218499,000đViettel
32033714920399,000đViettel
33033727964399,000đViettel
34033734854399,000đViettel
35033765527599,000đViettel
36033780125899,000đViettel
37033788423699,000đViettel
38033812724599,000đViettel
39033862372499,000đViettel
40033869469399,000đViettel
41033921501899,000đViettel
42033964172899,000đViettel
43033985372899,000đViettel
44035204026999,000đViettel
45035243871699,000đViettel
46035279214799,000đViettel
47035298078499,000đViettel
48035308468599,000đViettel
49035349640399,000đViettel
50035361891499,000đViettel
51035387086099,000đViettel
52035402585499,000đViettel
53035405329899,000đViettel
54035426754999,000đViettel
55035437196599,000đViettel
56035481992499,000đViettel
57035482120899,000đViettel
58035482860399,000đViettel
59035495529499,000đViettel
60035521426399,000đViettel
61086685006399,000đViettel
62086686769499,000đViettel
63086687419099,000đViettel
64086697648799,000đViettel
65086812215199,000đViettel
66086815251399,000đViettel
67086818843399,000đViettel
68086820786099,000đViettel
69086821594499,000đViettel
70086827179399,000đViettel
71086837990499,000đViettel
72086841409799,000đViettel
73086842569799,000đViettel
74086851768499,000đViettel
75086868021599,000đViettel
76086868497099,000đViettel
77086883196399,000đViettel
78086885249499,000đViettel
79086887189199,000đViettel
80086889391699,000đViettel
81086895313699,000đViettel
82086906195499,000đViettel
83086910203799,000đViettel
84086913294199,000đViettel
85086916443199,000đViettel
86086917281699,000đViettel
87086923086199,000đViettel
88086923839799,000đViettel
89086935907099,000đViettel
90086960396299,000đViettel
91086963053699,000đViettel
92086964352499,000đViettel
93086996362499,000đViettel
94086997081599,000đViettel
95096102993699,000đViettel
96096103526299,000đViettel
97096118425799,000đViettel
98096118930599,000đViettel
99096122490399,000đViettel
100096129246499,000đViettel
101096141690599,000đViettel
102096158901499,000đViettel
103035522807299,000đViettel
104035527004899,000đViettel
105035527286199,000đViettel
106035527542899,000đViettel
107035528226999,000đViettel
108035528305899,000đViettel
109035529385599,000đViettel
110035529953799,000đViettel
111035531378199,000đViettel
112035532367699,000đViettel
113035532624099,000đViettel
114035532968299,000đViettel
115035534918299,000đViettel
116035536085199,000đViettel
117035536473899,000đViettel
118035536522099,000đViettel
119035540393699,000đViettel
120035543935399,000đViettel
121035596418999,000đViettel
122035633740899,000đViettel
123035659113299,000đViettel
124035676746199,000đViettel
125035692519899,000đViettel
126035714370799,000đViettel
127035721610499,000đViettel
128035733807499,000đViettel
129035743825599,000đViettel
130035785335799,000đViettel
131035812283199,000đViettel
132035820560399,000đViettel
133035838615399,000đViettel
134035845350199,000đViettel
135035882238099,000đViettel
136035883321399,000đViettel
137035885696599,000đViettel
138035894952499,000đViettel
139035896275999,000đViettel
140035898282099,000đViettel
141035899532399,000đViettel
142035904658599,000đViettel
143035933408499,000đViettel
144035937950499,000đViettel
145035952214399,000đViettel
146035998981599,000đViettel
147036206117299,000đViettel
148036229897699,000đViettel
149036242775299,000đViettel
150036324871299,000đViettel
151036330914099,000đViettel
152036338960699,000đViettel
153036339854099,000đViettel
154036355619299,000đViettel
155036356030199,000đViettel
156036368720999,000đViettel
157036375349799,000đViettel
158036377786199,000đViettel
159036418654699,000đViettel
160036422356499,000đViettel
161036439607699,000đViettel
162036443974999,000đViettel
163096327486599,000đViettel
164096328425199,000đViettel
165096330878499,000đViettel
166096371928499,000đViettel
167096372049199,000đViettel
168096379028099,000đViettel
169096381732699,000đViettel
170096391937599,000đViettel
171096393206599,000đViettel
172096394770399,000đViettel
173096427258199,000đViettel
174096478312299,000đViettel
175096500878299,000đViettel
176096516597099,000đViettel
177096517590199,000đViettel
178096524896399,000đViettel
179096529230499,000đViettel
180096554205799,000đViettel
181096572169099,000đViettel
182096581376199,000đViettel
183096582873399,000đViettel
184096596213699,000đViettel
185096621681099,000đViettel
186096641467499,000đViettel
187096671594899,000đViettel
188096672599299,000đViettel
189096682307599,000đViettel
190096722985499,000đViettel
191096725902399,000đViettel
192096740560499,000đViettel
193096749346099,000đViettel
194096776754399,000đViettel
195096781312099,000đViettel
196096810681499,000đViettel
197096828399699,000đViettel
198096828471099,000đViettel
199096870721999,000đViettel
200096876841199,000đViettel
201096885044199,000đViettel
202096905283199,000đViettel
203096910887199,000đViettel
204096941712499,000đViettel
205036447508399,000đViettel
206036457365299,000đViettel
207036466342299,000đViettel
208036515744099,000đViettel
209036544896299,000đViettel
210036565191699,000đViettel
211036569749699,000đViettel
212036570722199,000đViettel
213036579857299,000đViettel
214036603623399,000đViettel
215036606978299,000đViettel
216036612294299,000đViettel
217036682956599,000đViettel
218036684992099,000đViettel
219036701475399,000đViettel
220036704207799,000đViettel
221036716296599,000đViettel
222036717932299,000đViettel
223036719457399,000đViettel
224036731121599,000đViettel
225036748036999,000đViettel
226036776975099,000đViettel
227036844085899,000đViettel
228036879708599,000đViettel
229036902140899,000đViettel
230036907151699,000đViettel
231036908141799,000đViettel
232036934253099,000đViettel
233036955676299,000đViettel
234037231854299,000đViettel
235037234025299,000đViettel
236037249163199,000đViettel
237037269224899,000đViettel
238037274602599,000đViettel
239037275084299,000đViettel
240037276994699,000đViettel
241037277898799,000đViettel
242037278104599,000đViettel
243037285061399,000đViettel
244037285237399,000đViettel
245037292937699,000đViettel
246037294571599,000đViettel
247037297268499,000đViettel
248037298600199,000đViettel
249037369949599,000đViettel
250037370380099,000đViettel
251037372714399,000đViettel
252037373921899,000đViettel
253037379053099,000đViettel
254037379668099,000đViettel
255037380965099,000đViettel
256037381092599,000đViettel
257037437551499,000đViettel
258037444781799,000đViettel
259037465091399,000đViettel
260037474034099,000đViettel
261037494436399,000đViettel
262037526844299,000đViettel
263037533321999,000đViettel
264037536450799,000đViettel
265097270832099,000đViettel
266097275813599,000đViettel
267097278446499,000đViettel
268097282077199,000đViettel
269097285608499,000đViettel
270097287194199,000đViettel
271097299441399,000đViettel
272097299481399,000đViettel
273097307841799,000đViettel
274097311503799,000đViettel
275097320284599,000đViettel
276097321628299,000đViettel
277097323979599,000đViettel
278097342937299,000đViettel
279097350194399,000đViettel
280097354641099,000đViettel
281097362129499,000đViettel
282097370677599,000đViettel
283097452674299,000đViettel
284097461065599,000đViettel
285097462253199,000đViettel
286097475915399,000đViettel
287097491372199,000đViettel
288097542771399,000đViettel
289097544030899,000đViettel
290097545125099,000đViettel
291097627896599,000đViettel
292097630654399,000đViettel
293096243814499,000đViettel
294096269722199,000đViettel
295096309162499,000đViettel
296096314806499,000đViettel
297096320286199,000đViettel
298096323636799,000đViettel
299096323989499,000đViettel
300096324873899,000đViettel
301096198021399,000đViettel
302096207532599,000đViettel
303096215586499,000đViettel
304096216606399,000đViettel
305096223572699,000đViettel
306096225472899,000đViettel
307037552434799,000đViettel
308037584479499,000đViettel
309037638410399,000đViettel
310037669796599,000đViettel
311037685872799,000đViettel
312037719365699,000đViettel
313037761455499,000đViettel
314037781387699,000đViettel
315037805964299,000đViettel
316037831169499,000đViettel
317037849020799,000đViettel
318037858274899,000đViettel
319037864903399,000đViettel
320037874795099,000đViettel
321037886648799,000đViettel
322037897563799,000đViettel
323037935194499,000đViettel
324037942592699,000đViettel
325037965882099,000đViettel
326037968660199,000đViettel
327037970287199,000đViettel
328037992035499,000đViettel
329037992307099,000đViettel
330037999451899,000đViettel
331038214470599,000đViettel
332038256340099,000đViettel
333038290448299,000đViettel
334038327621999,000đViettel
335038397245799,000đViettel
336038400695899,000đViettel
337038403240599,000đViettel
338038411084599,000đViettel
339038411445099,000đViettel
340038423904099,000đViettel
341038445489799,000đViettel
342038456971699,000đViettel
343038513921499,000đViettel
344038525564999,000đViettel
345038549145199,000đViettel
346038577054499,000đViettel
347038580110199,000đViettel
348038619740499,000đViettel
349038643275499,000đViettel
350038652487699,000đViettel
351038653102799,000đViettel
352038667231399,000đViettel
353038668024099,000đViettel
354038689776099,000đViettel
355038711512199,000đViettel
356038729121099,000đViettel
357038753065199,000đViettel
358038771495199,000đViettel
359038771696599,000đViettel
360038782365799,000đViettel
361038799049199,000đViettel
362038880431799,000đViettel
363038915705399,000đViettel
364038934536999,000đViettel
365038940412299,000đViettel
366038949645799,000đViettel
367098192567499,000đViettel
368098209498199,000đViettel
369098239243099,000đViettel
370098261804399,000đViettel
371098264297099,000đViettel
372098301791299,000đViettel
373098359404599,000đViettel
374098360292499,000đViettel
375098402776599,000đViettel
376098432086599,000đViettel
377098459145499,000đViettel
378098459362599,000đViettel
379098527473099,000đViettel
380098534839199,000đViettel
381098538729599,000đViettel
382098626480399,000đViettel
383098630175499,000đViettel
384098660681199,000đViettel
385098705831599,000đViettel
386098771604299,000đViettel
387098779689199,000đViettel
388098797107699,000đViettel
389098900876299,000đViettel
390098917921499,000đViettel
391098930620599,000đViettel
392098943607499,000đViettel
393098965883499,000đViettel
394098975425599,000đViettel
395097193883199,000đViettel
396097208465899,000đViettel
397097211346199,000đViettel
398097217782199,000đViettel
399097219830499,000đViettel
400097249208599,000đViettel
401097266239099,000đViettel
402097268312099,000đViettel
403097112840099,000đViettel
404097113960299,000đViettel
405097149633799,000đViettel
406097157263199,000đViettel
407097174127199,000đViettel
408097183497599,000đViettel
409038999244799,000đViettel
410039201064699,000đViettel
411039209950699,000đViettel
412039256980999,000đViettel
413039260944699,000đViettel
414039299050499,000đViettel
415039303227599,000đViettel
416039353761199,000đViettel
417039363074499,000đViettel
418039372556099,000đViettel
419039381894299,000đViettel
420039392952299,000đViettel
421039401529899,000đViettel
422039404867699,000đViettel
423039405720699,000đViettel
424039462798999,000đViettel
425039481061499,000đViettel
426039559602099,000đViettel
427039575442899,000đViettel
428039577092899,000đViettel
429039661486499,000đViettel
430039664878299,000đViettel
431039666858099,000đViettel
432039670532099,000đViettel
433039680092399,000đViettel
434039682339799,000đViettel
435039718754299,000đViettel
436039720669899,000đViettel
437039762192099,000đViettel
438039785312599,000đViettel
439039800836599,000đViettel
440039814500399,000đViettel
441039835873899,000đViettel
442039851437299,000đViettel
443039895160599,000đViettel
444039895580099,000đViettel
445039916267999,000đViettel
446086655471399,000đViettel
447086656924399,000đViettel
448086658762399,000đViettel
449086659227099,000đViettel
450086660915899,000đViettel
451086663258199,000đViettel
452086670152499,000đViettel
453086670708299,000đViettel
454086670782199,000đViettel
455086670912099,000đViettel
456086671961299,000đViettel
457086672551799,000đViettel
458086672683499,000đViettel
459086673546199,000đViettel
460086673962199,000đViettel
461086673962399,000đViettel
462086674105099,000đViettel
463086676650399,000đViettel
464086677082599,000đViettel
465086677837499,000đViettel
466086678410399,000đViettel
467086679412099,000đViettel
468086679542399,000đViettel
469097954476999,000đViettel
470097964808299,000đViettel
471098123783199,000đViettel
472098140190399,000đViettel
473098145641299,000đViettel
474098167662199,000đViettel
475098167701499,000đViettel
476098168214799,000đViettel
477098190559299,000đViettel
478097665409099,000đViettel
479097672825099,000đViettel
480097675274599,000đViettel
481097675421699,000đViettel
482097683854799,000đViettel
483097702798299,000đViettel
484097714906299,000đViettel
485097719895499,000đViettel
486097749168299,000đViettel
487097752671399,000đViettel
488097765905299,000đViettel
489097774852699,000đViettel
490097783525499,000đViettel
491097802785099,000đViettel
492097813997599,000đViettel
493097837691499,000đViettel
494097839565499,000đViettel
495097840964799,000đViettel
496097855837599,000đViettel
497097877175399,000đViettel
498097900314099,000đViettel
499097949662499,000đViettel
500097951138799,000đViettel
501096987765199,000đViettel
502096992237299,000đViettel
503097105884199,000đViettel
504097105914899,000đViettel
505096163016499,000đViettel
506096171373099,000đViettel
507096173287599,000đViettel
508096184134899,000đViettel

Bình luận:

Chưa có bình luận

Comments are closed.

 • 28700
  Lượt người truy cập
 • 342674
  Người theo dõi trên fanpage
 • 620
  Điện thoại bán ra mỗi ngày
 • 278
  Phản hồi của khách hàng trong ngày